Verkoopvoorwaarden


Artikel 1 – Toepassingsgebied van de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle verkopen van verblijven door Camping Les Pins.

Elke klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden vóór de reservering van een verblijf, voor zichzelf en voor elke persoon die deelneemt aan het verblijf.
In overeenstemming met de geldende wetgeving worden deze algemene voorwaarden ter informatie aan elke klant ter beschikking gesteld voorafgaand aan het sluiten van een contract voor de verkoop van vakantie-verblijven. Zij kunnen ook op eenvoudig schriftelijk verzoek worden verkregen bij het hoofdkantoor van de vestiging.

Artikel 2 – Reserveringsvoorwaarden

2.1 Prijzen en betaling

De prijzen van de verblijven zijn aangegeven in euro’s, inclusief BTW voor het lopende jaar. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat de toeristenbelasting niet in de prijs is inbegrepen.
Voor campingplaats-reserveringen: Alle boekingen worden op naam gemaakt en zijn niet w overgedraagbaar. De verhuur wordt pas van kracht na ontvangst van de aanbetaling van 65 euro + 25 euro reserveringskosten als ook het reserveringscontract dat naar behoren ingevuld en ondertekend is.
De betaling van het totaalbedrag van het verblijf dient aan het einde van het verblijf te geschieden.
Voor elke niet gemelde vertraging wordt de staanplaats 24 uur na de in het reserveringscontract vermelde aankomstdatum opnieuw beschikbaar gesteld. Na het verstrijken van deze termijn, en bij gebrek aan een schriftelijk bericht, is de reservering ongeldig en blijft de aanbetaling eigendom van de directie van de camping.

2.2 Wijziging van de reservering

Er wordt geen korting verleend in geval van verlate aankomst, vervroegd vertrek of tijdelijke afwezigheid. Als klanten die op de camping verblijven of een reservering hebben gemaakt, één of meerdere personen aan hun staanplaats willen toevoegen (met een maximum van 5 personen), moeten zij eerst toestemming hebben van de beheerder van de camping, die om veiligheidsredenen een vastgesteld aantal personen voor de hele camping kan toestaan.

2.3 Annulering

Elke reservering die niet wordt betaald in overeenstemming met de algemene verkoopsvoorwaarden wordt geannuleerd. Voor elke annulering die tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf is ontvangen, wordt de aanbetaling van 65/ 80 € terugbetaald, echter de reserveringskosten van 25/10 € worden niet terugbetaald. Bij annulering binnen 30 dagen voor de geplande aankomstdatum behoud de directie van de camping de aanbetaling. Alle annuleringen dienen schriftelijk te worden bevestigd.

2.4 Herroeping

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht in geval van verkoop op afstand waarin de consumentenwet voorziet, zijn niet van toepassing op toeristische diensten (artikel L. 121-20-4 van de consumentenwet). Voor elke bestelling van een verblijf op de camping heeft de klant derhalve geen herroepingsrecht.

Artikel 3 – Verloop van het verblijf

3.1 Aankomst en vertrek

Aankomst van 12:00 tot 19:30 uur, vertrek voor 12:00 uur, reservering van woensdag of zaterdag tot woensdag of zaterdag met een verplicht minimum van 7 nachten in het hoogseizoen. Buiten het seizoen zijn de aankomst- en vertrekdagen vrij, maar het verblijf op de camping moet minimaal 4 nachten duren..

3.2 Vertrek

Als de staanplaats na 12.00 uur wordt verlaten, wordt een extra overnachting in rekening gebracht. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum plaatsvinden.

3.3 Dieren

Dieren (met uitzondering van honden van de 1e en 2e categorie) zijn toegestaan op de camping op vertoon van het vaccinatiebewijs, tegen een dagelijkse vergoeding.

3.4 Huishoudelijk reglement

Zoals de wet vereist, dient u zich te houden aan ons huishoudelijk reglement, dat bij de prefectuur is gedeponeerd en gepubliceerd bij onze receptie en waarvan u op verzoek een kopie krijgt toegestuurd. In geval van niet-naleving van het huishoudelijk reglement behoudt de directie zich het recht voor om de gasten te vragen de camping te verlaten, zonder terugbetaling van de betaalde borgsom.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

De camping is niet aansprakelijk voor schade aan de uitrusting van de kampeerder die door hem/haar wordt veroorzaakt; een verzekering voor uw uitrusting in termen van wettelijke aansprakelijkheid is verplicht.

Artikel 5 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van het Tribunal de grande instance of het Tribunal de commerce van Draguignan.

Vertrouwelijkheid (RGPD)

De informatie, die op dit formulier verzameld wordt, wordt opgeslagen in een computer file, op een beveiligde HTTPS site. Ze worden gedurende een periode van 6 tot 12 maanden bewaard, en worden gebruikt om uw reservering te concretiseren. In overeenstemming met de computer beveiliging wet, kunt u gebruik maken van uw recht om toegang tot uw gegevens aan te vragen en deze te laten verwijderen door per mail contact met ons op te nemen op het volgende adres: campinglespins83@gmail.com